1. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

Prof.Dr. Gülçimen Yurtsever, Gediz Üniversitesi

 "Narsisizm  ve organizasyon"

 

Yurtsever, İzmir’de bulunan Gediz Üniversitesi’nde Yönetim ve organizasyonda  anabilim dalında profesördür.  Yönetim ve organizasyonda üzerine 14 yıllık akademik  deneyimi bulunmaktadır ve bu süreç üç kitabı  ve yönetim alanında SSCI kayıtlı dergilerde birçok makalesi bulunmaktadır.  Ayrıca SSCI Kayılı birçok dergide hakemlik yapmaktadır.  Yurtsever işletme alanında Dowling  University’den (ABD) yüksek lisans ve  United  States International University (ABD )’den doktora derecelerine sahiptir. Kendisinin şu anki araştırmaları müzakere, etik ve örgütlerde duygu konuları üzerine odaklanmaktadır.

 

Prof.Dr. Süleyman Yükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi

 "Globalleşen Ekonominin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi"

Süleyman Yükçü, 1977 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümü’nden mezun olmuştur. 1979 yılında öğretim üye yardımcılığına başlamış, aynı yıl yüksek lisans, 1984 yılında da doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Ayrıca 1975-1979 yılları arasında çeşitli özel işletmelerde muhasebeye ilişkin görevler üstlenmiştir. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Süleyman YÜKÇÜ, 1989-1990 öğretim yılında A.B.D. Wake Forest Üniversitesinde incelemelerde bulunmuş, konferanslar vermiştir. 1993 yılında Yeni Asır Gazetesi’nin Şevket Bilgin Ödülünü, 1994 yılında Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankacılık Ödülünü almıştır.  Profesör Yükçü’nün muhasebe alanında yayınlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır.

 

Prof.Dr. Sudi Apak, Beykent Üniversitesi

"Türk Bankacılık Sektöründe Etik"

Prof. Dr. Sudi Apak Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği (1979), Concordia Üniversitesi Montreal Ekonomi Yüksek Lisansını (1983) ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Doktorasını (1989) tamamladı. Sabancı Holding'te çalıştıktan sonra Emlak Bankası, Tütünbank, EGS Bank ve Etibank'ta Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.  Yurtdışında Türkiye-Kazakistan International Bank, Paris'te Banque du Bosphore, Berlin'de Express Trade Bank, Malta'da EGS Bank'ı kurarak, buralarda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği yaptı. Dünya Kalkınma Bankalar Birliği (WFDFI) ve İslam Kalkınma Bankaları Birliği (ADFIMI) Başkanlığı'na seçimle gelen ilk Türk Başkan olarak görev yaptı.  Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapan (1999-2000) ve Trakya Üniverstesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nı yürüten Apak, halen Beykent Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.

 

Dr. Celali YILMAZ, Sermaye Piyasası Kurulu

""Milli İktisat Döneminde Osmanlı Anonim Şirketleri 1909-1918"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans (1991), Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yüksek lisans (1996) ve aynı Enstitünün Bankacılık bölümünde doktora (2001) yaptı. University of Pennsylvania, Wharton School of Finance’da lisansüstü eğitim ve araştırmalarda bulundu (1997-98).  Sermaye Piyasası Kurulu’na 1991 yılında denetçi yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Uzman, Başuzman ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. Halen aynı kurumda İstanbul Temsilcisi unvanıyla bulunmaktadır. Sermaye Piyasasında Vergilendirme konusunda basılmış bir kitabı (1995) ve sermaye piyasası, vergi, finans tarihi ve koleksiyonculuk konusunda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

 
     

 

© SoBiAD, 2010