SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

 

 

ORGANİZASYON

 

 

Konferans Başkanları

 

 

 

Prof.Dr. Tuncer Asunakutlu

Dekan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

 

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği &

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF

 

 

 

Konferans Yürütme Kurulu

 

 

Konferans Yürütme Kurulu Başkanı

 

Doç..Dr. Hasan Engin Şener

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

 

Konferans Yürütme Kurulu Üyeleri

 

....................

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

....................

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

....................

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

....................

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

 

 

 

Bilim Kurulu