sosbilko - 2016  web sayfasına hoş geldiniz...

 

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ (.pdf) 

GENEL BİLGİLER ( Lütfen download ediniz. .pdf)

Çukurova Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen 4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO) web sayfasına hoş geldiniz.

Sosyal bilimlerin tüm alt-disiplinlerinde çalışmalar yapan tüm bilim insanlarına, araştırmacılara, kamu ve özel sektörde görev yapan uzmanlara açık olan konferans 14 Ekim 2016 tarihinde Adana-Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilecektir.

Konferansın amacı, bilim adamlarının, uygulamacıların ve üniversiteler dışındaki araştırmacıların sosyal bilimlerin muhtelif alt disiplinleri içerisinde yaptıkları teorik-analitik-deneysel ve ampirik araştırmaları sunmalarına olanak sağlamaktır.

SOSBİLKO'ya sunum yapılmak üzere gönderilen ve hakemlik sürecinden kabul alan tüm tam-metin bildiriler  Social Sciences eJournals Archive kapsamı dahilinde bulunana edergiler içerisinde yayınlanacaktır.